Залишок лік.засобів та мед.виробів на 30.11.2022р.

ЗАЛИШКИ для ДОЗ на 30.11.2022 ТОКПЛ