Залишок лік.засобів та мед.виробів на 30.06.2021р.

ЗАЛИШКИ на 30.06.2021 ТОКПЛ