Залишок лік.засобів та мед.виробів на 10.08.2022р.

ЗАЛИШКИ для ДОЗ на 10.08.2022 ТОКПЛ