Залишки лік.засобів та мед.виробів на 31.08.2022р.

ЗАЛИШКИ для ДОЗ на 31.08.2022 ТОКПЛ