Залишки лік.засобів та мед.виробів на 22.12.2021р.

ЗАЛИШКИ для ДОЗ на 22.12.2021 ТОКПЛ