Залишки лік.засобів та мед.виробів на 20.10.2021р.

ЗАЛИШКИ для ДОЗ на 20.10.2021 ТОКПЛ (1)