Залишки лік.засобів та мед.виробів на 20.07.2022р.

ЗАЛИШКИ для ДОЗ на 20.07.2022 ТОКПЛ (1)