Залишки лік.засобів та мед.виробів на 19.01.2022р.

ЗАЛИШКИ для ДОЗ на 19.01.2022 ТОКПЛ