Залишки лік.засобів та мед.виробів на 18.05.2022р.

ЗАЛИШКИ для ДОЗ на 18.05.2022 ТОКПЛ