Залишки лік.засобів та мед.виробів на 17.08.2022р.

ЗАЛИШКИ для ДОЗ на 17.08.2022 ТОКПЛ (1)