Залишки лік.засобів та мед.виробів на 15.09.2021р.

ЗАЛИШКИ для ДОЗ на 15.09.2021 ТОКПЛ