Залишки лік.засобів та мед. виробів на 13.10.2021р.

ЗАЛИШКИ для ДОЗ на 13.10.2021 ТОКПЛ