Залишки лік.засобів та мед.виробів на 13.07.2022р.

ЗАЛИШКИ для ДОЗ на 13.07.2022 ТОКПЛ (1)