Залишки лік.засобів та мед.виробів на 04.05.2022р.

ЗАЛИШКИ для ДОЗ на 4.05.2022 ТОКПЛ