Спеціалісти Фонду консультують: «Про комісію із соціального страхування»

Настання страхового випадку (тимчасова непрацездатність, вагітність та пологи тощо) дає кожному найманому працівнику право розраховувати на отримання допомоги від Фонду соціального страхування України. Виплачує таку допомогу роботодавець, але рішення про її призначення приймає комісія (уповноважений) із соціального страхування.

Про порядок створення (призначення) та функції такого важливого органу інформує Людмила Кучай, начальник відділу по роботі зі страхувальниками Тернопільського міського відділення управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України в Тернопільській області.

Рішення про призначення матеріального забезпечення та надання соціальних послуг за страхуванням у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності приймається комісією (уповноваженим) із соціального страхування підприємства, установи, організації.

Слід зазначити, що комісія (уповноважений) із соціального страхування створюється (обирається) та діє на кожному підприємстві, в установі, організації, що використовує найману працю, незалежно від форм власності й господарювання в місячний строк після державної реєстрації. Страховий актив виконує свої функції відповідно до Положення про комісію (уповноваженого) із соціального страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності, затвердженого постановою правління Фонду соціального страхування України від 19.07.2018 № 13 (далі – Положення № 13).

Відповідно до п. 1.4 Положення № 13 комісія із соціального страхування підприємства створюється при чисельності понад 15 застрахованих осіб, які працюють за наймом. До складу комісії із соціального страхування входять представники адміністрації та застрахованих осіб (виборних органів первинної профспілкової організації (профспілкового представника) або інших органів, що представляють інтереси застрахованих осіб), які делегуються кожною представницькою стороною самостійно у рівній кількості, залежно від чисельності застрахованих осіб в організації.

Строк повноважень членів комісії та їх кількість від кожної сторони встановлюється спільним рішенням представницьких сторін (обмежень щодо мінімальної чи максимальної кількості членів комісії законодавством не встановлено).

Рішення про делегування до складу комісії представників роботодавця оформлюється його наказом або розпорядженням. Рішення про делегування представників від застрахованих осіб до комісії із соціального страхування оформлюється постановою виборного органу профспілкової організації (об’єднаного представницького органу профспілкових організацій) або відповідним рішенням іншого уповноваженого органу, який представляє інтереси застрахованих осіб.

Якщо член комісії з будь-яких причин позбавляється своїх повноважень (довготривала хвороба, відпустка по догляду за дитиною до трьох років, звільнення тощо), сторона, яку він представляє, має делегувати іншого представника на строк, що залишився до закінчення повноважень комісії, оформивши заміну наказом роботодавця чи постановою профспілкового комітету (залежно, з якої сторони проводиться делегування).

Після закінчення строку повноважень членів комісії із соціального страхування керівник підприємства має видати наказ, яким затвердити новий перелік працівників, що представлятимуть сторону роботодавця у складі комісії із соціального страхування. Своєю чергою, рішенням виборного органу профспілкової організації чи загальними зборами трудового колективу затверджується новий склад представників застрахованих осіб.

Відповідно до п. 1.4 Положення № 13 при чисельності на підприємстві застрахованих осіб 15 і менше на загальних зборах працівників обирається уповноважений із соціального страхування підприємства. На першому засіданні відкритим голосуванням обирається голова та заступник голови комісії, які мають представляти різні представницькі сторони.

Основною формою діяльності комісії є засідання, які повинні проводитись відповідно до затвердженого нею плану, але не рідше двох разів на місяць. Члени комісії беруть участь у її засіданнях особисто без права передання своїх повноважень іншим посадовим особам. Уповноважений із соціального страхування всі рішення приймає самостійно у міру надходження відповідних звернень застрахованих осіб. Рішення комісії (уповноваженого) із соціального страхування підприємства обов’язково оформлюються протоколом встановленого зразка (додаток до Положення № 13) у день їх прийняття.

Комісія (уповноважений) із соціального страхування підприємства підзвітна роботодавцю та представнику застрахованих осіб, а її робота в установленому порядку підлягає перевірці робочими органами виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України або його відділеннями. Від належної організації роботи комісії (уповноваженого) із соціального страхування залежить упорядкованість та результативність її діяльності, а отже, правомірне та своєчасне призначення працівникам підприємства (застрахованим особам) матеріального забезпечення коштом Фонду соціального страхування України.