ЩОДО ВИПЛАТИ ЛІКАРНЯНИХ ЗА СУМІСНИЦТВОМ

46003, Україна, Тернопільська обл., м. Тернопіль, вул. Білецька, 1а, оф.410, 01024, Україна, м. Київ, вул. Круглоуніверситетська, 22/5

тел.оф.: (0352)-42-30-92, +38 (096)-710-70-70, сайт: http://glovak-partners.com.ua

e-mail: glovak_partners@ukr.net

 

ЩОДО ВИПЛАТИ ЛІКАРНЯНИХ ЗА СУМІСНИЦТВОМ

 

Відповідно до абз. 1 та 2 ч. 1 ст. 22 Закону України «Про внесення змін до Закону України “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування” та Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» страхова виплата у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності застрахованим особам, які працюють на умовах трудового договору (контракту), гіг-контракту, іншого цивільно-правового договору та на інших підставах, передбачених законом, призначається та здійснюється за основним місцем роботи (діяльності).

Допомога по тимчасовій непрацездатності (включаючи догляд за хворою дитиною), допомога по вагітності та пологах застрахованим особам (у тому числі тим, які здійснюють підприємницьку чи іншу діяльність та одночасно працюють на умовах трудового договору) надається за основним місцем роботи (діяльності) або за місцем роботи за сумісництвом (наймом) у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

 

  1. Яким документом підтверджується право працівника на оплату лікарняного за сумісництвом, якщо за основним місцем роботи таке право не було реалізоване?

Пенсійний фонд України листом № 2371-2159/Я-03/8-2800/23 від 24. 01. 2023 року роз’яснив, що «документальним підтвердженням не реалізації права застрахованої особи на страхову виплату у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності буде вмотивоване рішення страхувальника або уповноважених ним осіб про відмову в призначенні страхової виплати».

Тобто, отримавши за основним місцем роботи документи, які є підствою для виплати страхових сум, визначені ст. 23 Закону, в тому числі листок непрацездатності, роботодавець розглядає подані документи та приймає рішення про виплату допомоги або про відмову у виплаті допомоги.

Якщо роботодавець приймає рішення про відмову у виплаті допомоти, тоді пізніше 5 днів з дня прийняття такого рішення, роботодавець повинен видати або надіслати заявнику повідомлення із зазначенням причини відмови та порядку оскарження.

Таким чином, прийняте рішення роботодавця (наказ, розпорядження) про відмову у виплаті страхових, є документом, що підтверджує право працівника на оплату лікарняного за сумісництвом.

 

  1. Як правильно оплатити лікарняний працівнику, який працює на основному місці роботи та за сумісництвом у одного роботодавця? Чи тут також тільки за основним місцем роботи?

Виходячи із роз’яснень Пенсійного фонду України, якщо працівник працює в одного роботодавця і за основним місцем роботи, і за сумісництвом, то виплата лікарняних повинна відбуватись тільки за основним місцем роботи.

 

  1. Чи маємо ми право оплатити листок непрацездатності працівника, що працює за сумісництвом у КНП «Обласна клінічна психіатрична лікарня м.Слов”янськ» на підставі наказу?

Відповідно до ст. 13 Закону України «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану» призупинення дії трудового договору – це тимчасове припинення роботодавцем забезпечення працівника роботою і тимчасове припинення працівником виконання роботи за укладеним трудовим договором у зв’язку із збройною агресією проти України, що виключає можливість обох сторін трудових відносин виконувати обов’язки, передбачені трудовим договором.

Призупинення дії трудового договору не тягне за собою припинення трудових відносин.

Згідно ч. 1 ст. 15 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» допомога по тимчасовій непрацездатності надається застрахованій особі у формі страхових виплат, які повністю або частково компенсують втрату заробітної плати (доходу), у разі настання одного зі страхових випадків, передбачених даною статтею Закону.

Отже, у період призупинення трудового договору, припиняється виплата заробітної плати, та відповідно втрачається право працівника на матеріального забезпечення, яке повністю або частково компенсує втрату заробітної плати (доходу).

Про це свого часу також наголошував Фонд соціального страхування України у роз’ясненні від 01. 04. 2022 р.

Таким чином, фактично наказ КНП «Обласна клінічна психіатрична лікарня м. Слов’янськ» №38-к від 29 липня 2022 р «Про призупинення дії трудового договору» підтверджує факт, що особа не отримує заробітної плати за основним місцем роботи та відповідно не отримує лікарняних. Зважаючи на зазначене, даний наказ №38-к від 29 липня 2022 р є підставою для нарахування лікарняних суміснику.