Консультуємо: «Проходження МСЕК потерпілими від нещасного випадку на виробництві в умовах воєнного стану»

На сьогоднішній час значна кількість потерпілих внаслідок нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань потребує тієї чи іншої допомоги, у тому числі й допомоги на реабілітаційні заходи (медична, соціальна та професійна реабілітація).

Документом, що засвідчує групу інвалідності та ступінь втрати працездатності, є довідка медико-соціальної експертної комісії. Довідка потрібна для отримання соціальних виплат, встановлених законом для осіб з інвалідністю або із частковою втратою працездатності без встановлення інвалідності. Медико-соціальну експертизу проводять медико-соціальні експертні комісії (далі – МСЕК).

МСЕК визначають:

  • ступінь обмеження життєдіяльності осіб, що звертаються для встановлення інвалідності, потребу у реабілітації, реабілітаційний потенціал, професію, з якою пов’язане ушкодження здоров’я, а також ступінь втрати професійної працездатності (у відсотках) працівників, які одержали ушкодження здоров’я, пов’язане з виконанням ними трудових обов’язків;
  • потребу осіб з інвалідністю, із стійкою втратою працездатності в медичній та соціальній допомозі, в тому числі у додатковому харчуванні, ліках, спеціальному медичному, постійному сторонньому догляді, побутовому обслуговуванні, протезуванні, санаторно-курортному лікуванні, придбанні спеціальних засобів пересування.

 

У зв’язку із запровадженням на території України воєнного стану Кабінетом Міністрів України постанову від 08 березня 2022 року № 225 «Деякі питання порядку проведення медико-соціальної експертизи на період дії воєнного стану на території України» доповнено пунктом 3 (в частині, що стосується осіб з інвалідністю від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання) такого змісту:

«3. Повторний огляд, строк якого припав на період дії воєнного стану на території України, переноситься на строк після припинення або скасування воєнного стану, але не пізніше шести місяців після його припинення або скасування за умови неможливості направлення:

осіб з інвалідністю та осіб, яким встановлено ступінь втрати професійної працездатності (у відсотках), лікарсько-консультативною комісією на медико-соціальну експертизу відповідно до Положення про медико-соціальну експертизу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03 грудня 2009 року № 1317.

При цьому інвалідність та ступінь втрати професійної працездатності (у відсотках) продовжується до останнього числа шостого місяця після припинення або скасування періоду дії воєнного стану, якщо раніше не буде проведено повторний огляд.

У разі, коли в індивідуальній програмі реабілітації особи з інвалідністю встановлений строк повторного огляду, що припав на період дії воєнного стану на території України, та в особи з інвалідністю відсутня можливість пройти медико-соціальну експертну комісію, її індивідуальна програма реабілітації продовжується до останнього числа шостого місяця після припинення або скасування періоду дії воєнного стану, якщо раніше не буде проведено повторний огляд і не отримано відповідну індивідуальну програму реабілітації».

Нововведення діятимуть, допоки триватиме воєнний стан на території України та протягом шести місяців після його припинення або скасування.

 

Наталія ВАТРАЛИК – начальник відділу медичних та соціальних послуг Тернопільського міського відділення управління ВД ФССУ в Тернопільській області