Залишки лік.засобів та мед.виробів на 22.06.2022р.

ЗАЛИШКИ для ДОЗ на 22.06.2022 ТОКПЛ (1)