Залишки лік.засобів та мед.виробів на 06.04.2022р.

ЗАЛИШКИ для ДОЗ на 6.04.2022 ТОКПЛ