Залишки лік.засобів та мед.виробів на 04.08.2021р.

ЗАЛИШКИ для ДОЗ на 4.08.2021 ТОКПЛ