Забезпечити реалізацію конституційних прав усіх працюючих на належні допомоги, страхові виплати та медико-соціальні послуги

Забезпечити реалізацію конституційних прав усіх працюючих на належні допомоги, страхові виплати та медико-соціальні послуги за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням є головним завданням Фонду соціального страхування України та його робочих органів.
У разі стійкої втрати професійної працездатності потерпілих через нещасні випадки на виробництві або професійні захворювання, Фондом, зокрема, здійснюється фінансування медичних і соціальних послуг.
Особи з інвалідністю, що настала внаслідок нещасних випадків на виробництві або професійних захворювань, упродовж усього періоду до відновлення здоров’я отримують за кошти Фонду соціального страхування України санаторно-курортне лікування, лікування в закладах охорони здоров’я, забезпечуються лікарськими засобами та виробами медичного призначення.

З 18 квітня цього року Фонд призупинив на період дії карантину фінансування окремих медико-соціальних послуг, зокрема, реабілітаційного та санаторно-курортного лікування. Обмеження накладено підпунктом другим пункту п’ятого прикінцевих положень Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2020 рік» № 553.
Упродовж 2020 року Фонд соціального страхування України планував профінансувати курс санаторно-курортного лікування для 12 тисяч осіб з інвалідністю, потерпілих на виробництві. З початку 2020 року до моменту набуття чинності Закону України № 553 реабілітаційним лікуванням за рахунок коштів Фонду забезпечено лише 6,7 тис. застрахованих осіб, санаторно-курортним лікуванням – 731 особу з інвалідністю.
Велика кількість людей з обмеженими можливостями через пандемію сьогодні втрачають можливість відновити своє здоров’я.

Фонд у повному обсязі фінансує надання потерпілим на виробництві медичної допомоги від оплати діагностики, операцій до забезпечення всіма потрібними ліками, виробами медичного призначення і відновним лікуванням за прямими наслідками нещасного випадку.

Тернопільським міським відділенням управління Фонду соціального страхування України в Тернопільській області у 2019 році 30 потерпілим на виробництві, особам з інвалідністю було відшкодовано витрати на лікування та медичну реабілітацію у сумі 417,5 тис. грн., а за 9 місяців 2020 року – 19 потерпілим на суму 171,9 тис. грн.

Загалом, забезпечення потерпілих внаслідок нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання медичними та соціальними послугами здійснюється Тернопільським міським відділенням УВД ФССУ в області відповідно до вимог Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» і спрямовується на відновлення здоров’я потерпілих, усунення наслідків захворювання та травм, максимальне зменшення наявних обмежень пересування, орієнтації та самообслуговування.
Положенням про організацію лікування, медичної реабілітації та забезпечення потерпілих внаслідок нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання лікарськими засобами та виробами медичного призначення, затвердженим постановою правління Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України від 09.06.2010 № 18 (далі – Положення № 18) визначено, що фінансування витрат на лікування потерпілих, їх медичну реабілітацію, забезпечення лікарськими засобами, виробами медичного призначення здійснюється за прямими наслідками страхового випадку.

Підставою для фінансування витрат на лікування потерпілих, їх медичну реабілітацію є акт розслідування нещасного випадку або акт розслідування хронічного професійного захворювання, висновок МСЕК про ступінь втрати професійної працездатності та потребу потерпілого у такій допомозі.
Під час тимчасової непрацездатності до встановлення МСЕК ступеня втрати професійної працездатності у відсотках або одужання підставою для фінансування витрат на надання медичної допомоги в амбулаторних та стаціонарних умовах, медичної реабілітації потерпілих є висновок ЛКК закладу охорони здоров’я.

Пунктом 4 розділу ІІІ Положення № 18 визначено, що у разі самостійної оплати лікування, його вартість компенсується виконавчою дирекцією Фонду, робочими органами виконавчої дирекції Фонду потерпілим чи законним представникам потерпілих, роботодавцям за умови перебування потерпілого на обліку на підставі виданих лікарями рецептів, довідок або рахунків, оригіналів розрахункових документів, що підтверджують їх витрати.

 

Н.Ватралик, начальник відділу медичних і соціальних послуг Тернопільського міського відділення УВД ФССУ в Тернопільській області