Завідувач відділенням

Ващишин Владислав Васильович
Email: omkv@tokkpnl.org.ua
тел: 43-57-59

Для якісного та своєчасного виконання біжучих та перспективних завдань по наданню лікувально-діагностичної допомоги пацієнтам спеціалізованого рівня у лікарні розроблена чітка система впровадження комплексу інформаційних технологій.

В попередні роки основна увага зверталася на широке впровадження використання комп’ютерних технологій в щоденну обліково-статистичну роботу.

Ознайомивших з напрацьованими комп’ютерними програмами, які використовуються медичною статистичною службою в сусідніх областях, ми розширили мережу їх використання в обліково-статистичній роботі стаціонарних відділень та поліклінічного підрозділу.

З врахуванням переповнення архівного підрозділу різноманітною документацією, яка повинна зберігатися різну тривалість часу, ми розробили та успішно впровадили в щоденну роботу комп’ютерну програму поступлення на зберігання та наступний оперативний пошук всього комплексу ділової документації архіву, про що повідомлялося в наукових публікаціях.

В останні 2 роки інженерна служба лікарні успішно вирішила кілька сучасних методологій в оптимізації інформаційного  забезпечення виробничого процесу.

Зокрема, за рахунок спонсорів та позабюджетних коштів вдалося придбати кілька плазмових телевізорів останньої моделі, що дало змогу якісної демонстрації слайдової продукції під час оперативних нарад, науково-практичних конференцій і т.п.

Лікар-статистик

Нечай Тетяна Іванівна

Старша медична сестра

Равлів Інна Василівна

Придбано та успішно впроваджено в роботу систему пультового контролю рівня знань слухачів, присутніх на вказаних заходах, так зване інтерактивне їх опитування. Це сучасне нововведення “тонізує” слухачів до підготовки та оцінки ступеня знання матеріалу, який винесений для контролю рівня знань слухачів.

В останній місяць придбано і успішно впроваджено в дію електронну систему поіменної реєстрації присутніх на різноманітних форумах, які проводяться адміністрацією лікарні, науковцями вузу і т.п. Система дозволяє досить оперативно визначити факт присутності кожного зі слухачів, що стане в дальнішому аналізу рівня їх трудової дисципліни, ініціативності, фаховості, сумлінності і т.п. Особливо незамінним це стане в період впровадження страхової медицини в практичну охорону здоров»я.

У відділеннях лікарні проведені естетичні ремонтно-реконструктивні роботи, переважну більшість з яких фінансували спонсори та небайдужі жителі краю.

Не залишалися осторонь і працівники відділень і кабінетів, які забезпечували виконання частини некваліфікованих робіт, за що їм честь і хвала.

Все це забезпечило визнання лікарні комісією МОЗ кращою серед аналогічних по профілю лікувальних закладів України, чим по праву гордяться працівники нашої установи.

Формування науково-практичних підходів до вироблення стилю і методів роботи цього досить важливого структурного підрозділу лікарні відбулося за часів завідувача оргметодконсультативного відділу, організатори охорони здоров’я вищої атестаційної категорії Корнієнка Геннадія.

В даний час його гідно замінив завідувач вказаним підрозділом, організатор охорони здоров’я першої атестаційної категорії, знавець в галузі комп’ютерних технологій в медицині Ващишин Владислав.