Завідувач відділенням

Стець Ілона Іванівна
Email: tokkpnl@tokkpnl.org.ua
тел.: 43-63-17

Лабораторія почала функціонувати при Тернопільському психоневрологічному диспансері у 1957 році як підрозділ жіночого психіатричного відділення.  Аналізи виконували лаборанти: біохімічні – Васильків Б.М., клінічні – Курильцьо В.І. Володимир  Ілліч пропрацював у ТОККПНЛ майже 50 років. Сумлінний і  вмілий працівник, він щедро передавав свій досвід молодим , підготувавши два наступних покоління лаборантів.

Кількість обстежень та їх перелік поступово збільшувались, і у 1965 році була прийнята на роботу лікар-лаборант Людмила Андріївна Дячук . Принциповий і мудрий керівник, знаючий спеціаліст, вона була завідуючою клініко-діагностичною лабораторією з часу організації відділу (1972р.) до 1996 року.  і працювала до 2005 року, зробивши величезний вклад у розвиток лабораторної служби нашого закладу.

З 1973 року у лабораторії функціонує біохімічний підрозділ і працює лікар-біохімік Марія Михайлівна Сисак , яка була завідуючою відділом з 1996 року по 2000 рік . Завдяки її знанням і досвіду зачно розширився перелік біохімічних досліджень, а також належного рівня досягла їх якість, що неодноразово підтверджувалось міжлабораторним контролем.

У 1980 році був відкритий бактеріологічний підрозділ, який очолила лікар-бактеріолог Гримак З.Г. З 1985 року по 2001 рік на цій посаді працювала Гриців М.О., у 2001-2003 – Бойківська А.М., з 2003 року по даний час – Руссова Р.І.

З 2000 року завідувачкою лабораторії працює лікар-лаборант Стець Ілона Іванівна, яка не шкодує сил і часу для постійного вдосконалення роботи лабораторії, на перше місце ставлячи точність у роботі та людяність у взаєминах працівників і пацієнтів.

Старший лаборант

Ханас Галина Іванівна

Штати лабораторії збільшились з 2 чоловік у 1957 році до 24 працівників у 2023 році. Об’єм досліджень зріс з 7 методик до 95 і включає загальноклінічні, гематологічні, біохімічні, імунологічні та мікробіологічні види обстежень. Кількість та перелік лабораторних досліджень, що виконуються, постійно зростають.

За минулий рік лабораторією проведено 622458 різних досліджень.

Тепер у лабораторії використовується нове сучасне обладнання : автоматичний та напівавтоматичний  біохімічні аналізатори, напівавтоматичні коагулометри, автоматичний гематологічний аналізатор, імуноферментний аналізатор, аналізатори сечі, стереомікроскоп і ін.

Лабораторія приєднана до єдиної інформаційної системи лікарні.

У 2019-2022 р.р. лабораторія показала високі результати у Програмах міжлабораторних порівнянь результатів вимірювань по раундах “Клінічна біохімія в клінічній лабораторній діагностиці”, “Антитіла до вірусу SARS-CoV-2”, “Гематологія”, що проводиться Українським Референс-центром з клінічної лабораторної діагностики та метрології НДСЛ “ОХМАДИТ” МОЗ України. За підсумками цього контролю отримано 90% -100% задовільних результатів.