Завідувач відділенням

П.І.Б.
Email: tokkpnl@tokkpnl.org.ua
тел:

Обстеження проводить лікар: ГЕРАСИМЮК ЛЕСЯ ОМЕЛЯНІВНА,
ВИЩА КВАЛІФІКАЦІЙНА КАТЕГОРІЯ, працює на ЕЛЕКТРОНЕЙРОМІОГРАФІ МG-440 фірми “Медiкор”, Угорщина;
КОМПЮТЕРНОМУ ЕЛЕКТРОНЕЙРОМІОГРАФІ M-TESTneuro, 2016 р.в.

Це метод дослідження проведення нервового імпульсу по рухових і чутливих волокнах периферичних нервів.

Метод ЕНМГ включає в себе дослідження :

 • прямої збудливості м’язів ;
 • нервово-м’язової передачі;
 • стану мотонейронів і їх аксонів;
 • стану чутливих волокон периферичних нервів.

Метод сприяє ранній діагностиці  і  дозволяє:

 • вирішувати питання, що стосуються патогенезу окремих форм нервово-м’язевих захворювань, робити висновки про хід денерваційно-реіннерваційного процесу в м’язах в умовах формування компенсаторної іннервації;
 • проводити диференційну діагностику між неврогенними і первинно-м’язовими захворюваннями;
 • дуже точно простежити всі етапи розвитку і ступінь вираженості денерваційного синдрому в м’язі.

Метод дає змогу вирішувати ряд діагностичних завдань:

 • виявляти локалізацію ураження;
 • визначати ступінь вираженості порушених функцій та стадії і характер патологічного процесу (денервація, реіннервація);
 • контролювати динаміку порушених функцій.

ПРОТИПОКАЗИ:

 • гостре порушення коронарного та мозкового кровотоку;
 • гострі порушення серцевого ритму;
 • новоутвори;
 • металоостеосинтез.

Посада

П.І.Б.

Посада

П.І.Б.

Посада

П.І.Б.

Посада

П.І.Б.