Залишки по державним програмам 30.11.18р.

ДОДАТОК 1 Залишки по аутизму на 30.11.18 ТОККПНЛ (1) ДОДАТОК 2 залишки по РОЗСІЯНОМУ СКЛЕРОЗУ на 30.11.18 ТОККПНЛ